Tin tức

Bạc Liêu tái lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sau 4 năm sáp nhập 4 đơn vị để thành lập 2 “siêu sở”, tỉnh Bạc Liêu đã tái lập lại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch với 3 sở khác.

UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ ngày 15/3. Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Lưu Văn Liêm, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.Bạc Liêu tái lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 1

Bà Trần Thị Lan Phương (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hàm Yên.

Với 4 quyết định bổ nhiệm giám đốc sở mới, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tách 2 “siêu sở” Giáo dục, Khoa học và Công nghệ với Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành các sở Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Hơn 4 năm trước, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường, để thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Với chủ trương bỏ một số đơn vị theo hướng tinh gọn, tỉnh Bạc Liêu đã bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sáp nhập với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Qua 4 năm hoạt động, chức năng quản lý của 2 “siêu sở” không tương đồng và chưa bổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung. Khối lượng công việc của các sở rất lớn, nhưng cùng lúc chịu sự quản lý, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của 2 bộ chuyên ngành, nên gây không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, HĐND tỉnh Bạc Liêu quyết định tái lập lại 4 sở như trước đây.

Về cơ sở vật chất, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tạm thời cùng trụ sở với Sở Thông tin và Truyền thông. Nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại 2 trụ sở khác nhau, trong đó có một trụ sở được sửa chữa lại.

Bài: Hàm Yên (Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Link chi tiết: https://tcdulichtphcm.vn/tin-trong-nuoc/bac-lieu-tai-lap-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-c6a50001.html

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button