Khám pháVăn hóa

‘Người người, nhà nhà’ ở Nha Trang đi học tiếng Anh

Tối ngày 12/1/2023, Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ khởi động Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.

Theo dự thảo kế hoạch, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ phát động phong trào học tiếng Anh, trước mắt thí điểm tại TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm. Mục tiêu đến năm 2023, có khoảng 50.000 người tham gia hưởng ứng Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh; 15.000 người có sự cải thiện về năng lực tiếng Anh giao tiếp…

Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022-2027 được chia làm 5 giai đoạn nhỏ với những mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng cụ thể.

Theo đó, giai đoạn 1 (2022-2023), thí điểm ở 2 địa phương TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm. Một trong những mục tiêu chính của giai đoạn này là thành lập 150 câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh.

Giai đoạn 2 (2023-2024), duy trì hoạt động ở 2 địa phương thí điểm và phát động thực hiện ở 4 địa phương: TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh và sẽ thành lập thêm 160 CLB tiếng Anh.

Giai đoạn 3 (2024-2025), duy trì phong trào ở 6 địa phương đã tổ chức, phát động mới tại 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thành lập thêm 60 CLB tiếng Anh. Giai đoạn 4 (2025-2026), duy trì hoạt động phong trào ở 8 địa phương trong tỉnh; mở rộng quy mô các CLB tiếng Anh và thành lập thêm 50 CLB mới.

Giai đoạn 5 (2026-2027), thành lập thêm 10 CLB tiếng Anh; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình trong toàn bộ giai đoạn.

Để chương trình được phổ biến rộng rãi đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh – sinh viên, công chức – viên chức – người lao động trong các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội.

Qua đó, mọi người thấy được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong nền kinh tế hội nhập quốc tế, xã hội số; quảng bá các câu chuyện ý nghĩa, có tính lan tỏa của người học tiếng Anh thông qua chương trình; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình, nhân rộng, phổ biến những mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào học tập tiếng Anh trên địa bàn tỉnh…

Bài: NN (Theo TC Du lịch TPHCM) 

Link chi tiết: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/nguoi-nguoi-nha-nha-o-nha-trang-di-hoc-tieng-anh-c2a45583.html

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button