Văn hóa

Báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam

Ngày 1/12, Tổng cục Du lịch đã có buổi báo cáo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt về tiến độ triển khai nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ sau hai hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam. Ngày 25/10/2022, Tổng cục Du lịch đã trình Thứ trưởng ký ban hành Công văn xin ý kiến bổ sung một số cơ quan ban, bộ, ngành. Đến nay, Tổng cục Du lịch đã nhận được và tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của 58/63 tỉnh/thành và 13/24 Bộ, ngành. Theo kế hoạch tiếp theo, Tổng cục Du lịch đề xuất thành lập Hội đồng cấp Bộ đánh giá Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp, đại diện liên danh tư vấn (Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn quốc gia và Công ty Cổ phần quy hoạch Hà Nội) đã khái quát tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương. Theo đó, các ý kiến tập trung vào trao đổi về số liệu căn cứ dự báo quy hoạch, cơ sở tính toán sử dụng đất và tổ chức không gian phát triển khu du lịch, khu vực động lực phát triển du lịch. Đơn vị tư vấn đã tổng hợp, giải trình và sẽ tiếp tục theo dõi tiếp thu các ý kiến. Tham dự buổi họp, Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ VHTTDL) đã báo cáo dự thảo thành phần Hội đồng thẩm định cấp Bộ cho nhiệm vụ này.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt yêu cầu cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ “Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong năm 2022. Quy hoạch phải bám sát các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Làm rõ nội hàm hệ thống du lịch dựa trên Luật Du lịch 2017 và Nghị quyết 138/NQ-CP về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm căn cứ tiêu chí trong Luật, tập hợp các điểm tiềm năng thành khu du lịch do các địa phương đề xuất để xem xét sau này. Thứ trưởng giao Tổng cục Du lịch và liên danh đơn vị tư vấn tổng hợp, bổ sung hoàn thiện dự thảo quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo.

Bài: Trung tâm Thông tin du lịch (Theo TITC) 

Link chi tiết: https://www.vietnamtourism.gov.vn/post/46105

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button