Tin tức

Chiến lược phát triển du lịch trong cộng đồng ASEAN

Các chuyên gia mới đây nêu sáng kiến giúp xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện chiến lược du lịch của mỗi quốc gia thành viên ASEAN.

Sáng 16/11, Hội thảo ASEAN về “Sáng kiến và hướng dẫn sự tham gia của cộng đồng địa phương và khối tư nhân trong phát triển du lịch” diễn ra với sự tham gia, chia sẻ từ Lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch; bà Nguyễn Thanh Giang – Cán bộ cao cấp về phát triển xã hội, Ngân hàng Phát triển châu Á; bà Jessie F. McComb -Chuyên gia cao cấp về khối tư nhân, Ngân hàng Thế giới; bà Nguyễn Thị Huyền – Điều phối viên quốc gia, Tổ chức Lao động Quốc tế; ông Phạm Hải Quỳnh – Chủ nhiệm Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam cùng các nước thành viên và các tổ chức du lịch.

Theo đó, buổi hội thảo phổ biến chiến lược tới 10 nước thành viên ASEAN; đảm bảo việc trao đổi thông tin và tài liệu chiến lược trong cộng động và khối tư nhân một cách hiệu quả.

Các chuyên gia cũng nêu sáng kiến tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương và khối tư nhân; xây dựng mối quan hệ đối tác với các cơ quan, ban, ngành có liên quan. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện chiến lược của mỗi quốc gia thành viên ASEAN.

Chiến lược phát triển du lịch trong cộng đồng ASEAN - 1

Hội thảo phổ biến chiến lược tới 10 nước thành viên ASEAN, giúp tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch.

Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch

Hỗ trợ cộng đồng và khối tư nhân bằng cách cung cấp các hỗ trợ về tài chính, tăng cường nhận thức và quản lý:

– Thiết lập các trung tâm học tập/hướng dẫn chuyển đổi kỹ thuật số (khuôn khổ “Học – Thử nghiệm – Xây dựng” từ Singapore), thiết lập thương mại điện tử, hội thảo nâng cao nhận thức về CBT và các buổi thông tin về Tiêu chuẩn CBT của ASEAN.

– Các chính sách kích thích phát triển điểm đến như tăng cường cơ sở hạ tầng du lịch, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên/văn hóa, kế hoạch thích ứng với khủng hoảng, tất cả đều dựa trên nguyên tắc tham gia của cộng đồng, quan hệ đối tác chiến lược với khu vực tư nhân và hợp tác liên ngành.

– Cơ chế quản lý được củng cố để có sự tham gia của cộng đồng, sự đồng thuận của tất cả bên liên quan trong việc ra quyết định. Việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch sẽ được chuẩn hóa, giám sát và đánh giá theo các tiêu chí lấy cộng đồng làm trung tâm để đảm bảo chia sẻ lợi ích bình đẳng và phát triển bền vững. Bố trí nguồn vốn và gói tài chính để hỗ trợ tinh thần kinh doanh của cộng đồng cũng như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo đuổi các hoạt động đổi mới/bền vững.

Tăng cường năng lực cộng đồng và khối tư nhân

Các quốc gia tổ chức khóa đào tạo có cấp chứng chỉ cho các khóa đào tạo kỹ thuật và quản lý về du lịch:

– Phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế thực hiện các chương trình đào tạo, học tập, chia sẻ kiến thức cũng như các dự án cung cấp kiến thức, kỹ năng và huy động nguồn lực cho cộng đồng.

– Thành lập các văn phòng/hội đồng tư vấn để triển khai các dự án học tập tại các địa phương và phối hợp chặt chẽ với các nhà quản lý điểm đến để cung cấp kịp thời các nguồn lực cần thiết.

– Các khóa đào tạo nên dựa trên đặc điểm cụ thể của từng địa phương, các dịch vụ sẵn có và sở thích của họ.

Chiến lược phát triển du lịch trong cộng đồng ASEAN - 2

Cần hỗ trợ cộng đồng và khối tư nhân bằng cách cung cấp các hỗ trợ về tài chính, tăng cường nhận thức và quản lý.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường, sản phẩm và dịch vụ tại điểm đến

Các quốc gia xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch của cộng đồng và khối tư nhân để cung cấp phục vụ khách du lịch:

– Thu thập và lưu trữ dữ liệu du lịch quan trọng để giúp các doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về ngành và xác định cơ hội từ các thị trường mới/quan sát các mô hình của thị trường hiện tại. Những thông tin đầu vào này rất có giá trị đối với cộng đồng để tạo ra các kế hoạch hoạt động toàn diện, cùng với các chiến lược phát triển sản phẩm/dịch vụ và cải tiến kinh doanh.

– Nắm bắt phân tích về hành vi của khách du lịch cộng đồng sẽ hữu ích cho các hoạt động tiếp thị và quảng cáo trong tương lai.

– Dữ liệu có thể được thu thập thông qua các trang web, số liệu truyền thông xã hội, các chuyến tham quan thử nghiệm, các cuộc họp hoặc thảo luận nhóm tập trung với quy mô từ một điểm thu hút duy nhất đến cấp quốc gia. Đánh giá (từ cấp độ điểm đến) xem các điểm đến có tuân thủ Tiêu chuẩn CBT ASEAN hay không.

Sử dụng các nền tảng trực tuyến như một trung gian trong việc để hợp tác và tham khảo ý tưởng:

– Xây dựng mạng lưới kinh doanh trong cộng đồng, trong đó mỗi thành viên tham gia sẽ có một hồ sơ có thể xem được, cho phép cộng tác chéo giữa những người dùng và giúp kết nối các nhà đầu tư tiềm năng với đơn vị kinh doanh CBT tương thích.

– Tích hợp hệ thống tự đánh giá và đánh giá/đánh giá công khai để phản ánh cái nhìn thực tế về hiệu quả kinh doanh của từng cộng đồng/doanh nghiệp, tạo cơ hội cho những người chơi chất lượng cao hợp tác và đổi mới/nâng cao các gói sản phẩm/dịch vụ mới.

– Kinh nghiệm của các cộng đồng/nghiên cứu điển hình thành công có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu để thúc đẩy học tập và tự phản ánh.

Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp

– Thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong ngành du lịch và với các ngành khác thông qua hỗ trợ tài chính và mạng lưới doanh nhân, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng.

– Khuyến khích sự liên kết đối tác giữa cộng đồng và khu vực tư nhân với các tổ chức khác khác nhằm mang lại những lợi ích cho sự hợp tác phát triển sản phẩm/dịch vụ, nâng cao trải nghiệm nhằm thúc đẩy sự đổi mới và các gói du lịch chất lượng cao.

– Chủ động quảng bá và giới thiệu các doanh nghiệp thuộc sở hữu của cộng đồng thông qua các hội chợ hoặc triển lãm quốc gia/quốc tế.

– Tăng cường khả năng tiếp xúc của cộng đồng và khối tư nhân với khách du lịch thông qua việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp du lịch (FAM tour) nhằm xây dựng năng lực và chuyên môn kỹ thuật mạnh mẽ hơn.

– Chỉ định các văn phòng/trung tâm đóng vai trò là người hỗ trợ, cung cấp tư vấn, giám sát và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan.

Chiến lược phát triển du lịch trong cộng đồng ASEAN - 3

Các quốc gia cần xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch của cộng đồng và khối tư nhân để cung cấp phục vụ khách du lịch.

Khuyến khích mô hình kinh tế chia sẻ

– Khuyến khích nền kinh tế chia sẻ giữa các doanh nghiệp thông qua chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách cung cấp vốn/trợ cấp cho các giải pháp nâng cao năng suất như quản lý dịch vụ khách hàng theo thời gian thực, quản lý hàng tồn kho và giám sát tài chính…

– Phương tiện truyền thông xã hội, công cụ họp ảo, diễn đàn cộng đồng và trang web kỹ thuật số được sử dụng để quảng cáo chéo, giám sát hiệu suất kinh doanh trực tuyến theo thời gian thực và trao đổi thông tin tức thì.

– Thu hút sự tham gia của các nền tảng số của bên thứ 3 và lập kế hoạch phù hợp để xây dựng năng lực trực tuyến từ cấp cộng đồng.

Sáng kiến khuyến khích phát triển du lịch

– Singapore: Chiến dịch đối tác Marketing và sang tạo nội dung.

– Brunei: Tập trung vào tiếp thị, cải thiện chất lượng và các chương trình đào tạo/tình nguyện đối với thanh niên.

– Myanmar: Các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò là cầu nối để khuyến khích sự hợp tác.

– Việt Nam: Phát triển du lịch gán với việc mở rộng sinh kế cho cộng đồng địa phương với sự hỗ trợ của các tổ chức thuộc chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Bài: Linh An (Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Link chi tiết: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/chien-luoc-phat-trien-du-lich-trong-cong-dong-asean-c8a42806.html

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button