Văn hóa

Quyết liệt triển khai hoạt động chuyển đổi số trong ngành du lịch

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, trong đó xác định rõ ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh là lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao. Hiện nay, hoạt động chuyển đổi số trong ngành du lịch đang được tập trung triển khai một cách quyết liệt.

Vừa qua ngày 09/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2022, trong đó yêu cầu Bộ VHTTDL đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, chú trọng xây dựng các công cụ, ứng dụng nhằm gia tăng trải nghiệm du lịch.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ngày 07/11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4411/BVHTTDL-VP giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ, trong đó giao Tổng cục Du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; trong đó chú trọng xây dựng các công cụ, ứng dụng nhằm gia tăng trải nghiệm du lịch.

Trước đó, ngày 04/11, Tổng cục Du lịch đã ban hành Công văn số 1818/TCDL-TTTTDL gửi Sở quản lý lĩnh vực du lịch tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Tổng cục Du lịch đã xây dựng các nền tảng số hỗ trợ hoạt động du lịch như ứng dụng “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel”; nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch”; Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; hệ thống thẻ-vé điện tử; Thẻ du lịch thông minh; Hệ thống thuyết minh đa phương tiện (multimedia guide); kênh truyền thông trên các nền tảng số.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý lĩnh vực du lịch tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai, kết nối liên thông các hệ thống đã có với các nền tảng số của Tổng cục Du lịch.

Có thể nói, với vai trò là cơ quan quản lý ở Trung ương, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đang rất quyết liệt triển khai hoạt động chuyển đổi số trong ngành du lịch. Quá trình này cần có sự vào cuộc chủ động, tích cực của các bên liên quan trong ngành như các địa phương, điểm đến, tổ chức, doanh nghiệp… Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đặt ra nhằm thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển theo hướng linh hoạt, bền vững hơn.

Bài: TITC (Theo TITC)

Link chi tiết: https://www.vietnamtourism.gov.vn/post/45527

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button